آموزش ناحیه کاربری

فهرست
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,808.76 4.96%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 25,643.87 5.76%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.349761 8.32%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.066197 9.29%
eos
EOS (EOS) $ 0.835381 9.39%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.838448 7.37%
solana
Solana (SOL) $ 20.08 9.71%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.03 5.80%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.19 11.29%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 6.05 7.10%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 4.70 6.79%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 16.81 8.43%
tezos
Tezos (XTZ) $ 0.847345 8.24%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.49 9.91%