آموزش ناحیه کاربری

فهرست
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,066.12 8.67%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 20,060.00 6.46%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.466396 7.12%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.061992 7.81%
eos
EOS (EOS) $ 0.930402 5.84%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.409291 7.31%
solana
Solana (SOL) $ 34.58 8.99%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.47 7.89%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.56 10.44%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 6.66 9.13%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.08 2.36%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 15.25 8.30%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.36 9.23%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 3.34 9.41%