آموزش ناحیه کاربری

ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,677.73 3.46%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 67,151.99 3.63%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.460159 4.89%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.158613 4.97%
eos
EOS (EOS) $ 0.819067 3.79%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.714689 2.89%
solana
Solana (SOL) $ 165.44 6.80%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.14 5.48%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.73 6.23%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 17.12 3.00%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 9.10 5.56%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 31.60 0.15%
tezos
Tezos (XTZ) $ 0.942505 3.31%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 7.69 4.16%