آموزش ناحیه کاربری

فهرست
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,212.82 3.99%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 16,710.80 0.78%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.320318 1.10%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.082936 0.85%
eos
EOS (EOS) $ 0.914010 0.87%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.875199 0.99%
solana
Solana (SOL) $ 14.59 10.99%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.50 1.15%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.43 0.29%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 6.75 3.00%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.56 1.31%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 20.65 7.23%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.02 1.26%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.71 3.94%