بازیابی پسورد

رمز ورود خود را فراموش کرده اید ، کدام یک از موارد زیر را به یاد می آورید؟

روش اول

روش دوم

ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,985.78 1.35%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 51,526.81 0.78%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.592163 0.84%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.086094 1.36%
eos
EOS (EOS) $ 0.802476 0.88%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.997226 0.24%
solana
Solana (SOL) $ 103.54 2.25%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.79 2.99%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 7.86 3.33%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 18.45 2.28%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 11.12 2.17%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 26.08 1.87%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.12 1.77%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 3.72 11.20%