بازیابی پسورد

رمز ورود خود را فراموش کرده اید ، کدام یک از موارد زیر را به یاد می آورید؟

روش اول

روش دوم

ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,806.24 5.23%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 25,639.87 5.94%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.351586 7.70%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.066874 8.35%
eos
EOS (EOS) $ 0.837538 9.38%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.837225 7.60%
solana
Solana (SOL) $ 20.02 9.97%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.06 5.18%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.22 10.34%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 6.03 7.51%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 4.71 6.67%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 16.90 8.16%
tezos
Tezos (XTZ) $ 0.854564 7.92%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.49 9.82%