آموزش های سایت

ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,989.12 1.46%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 51,523.80 0.73%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.594264 1.61%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.086118 1.17%
eos
EOS (EOS) $ 0.806057 0.10%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 1.00 1.98%
solana
Solana (SOL) $ 103.41 1.95%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.82 3.69%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 7.83 3.70%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 18.43 2.07%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 11.23 1.43%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 26.12 1.80%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.12 1.83%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 3.64 8.51%