آموزش های سایت

فهرست
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,978.10 0.70%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 29,956.00 1.77%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.517603 0.75%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.084020 0.95%
eos
EOS (EOS) $ 1.33 0.02%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.647786 0.88%
solana
Solana (SOL) $ 48.64 1.85%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 9.95 1.19%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 8.25 0.89%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.05 0.84%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.56 1.29%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 24.09 2.47%
tezos
Tezos (XTZ) $ 2.11 2.07%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 5.78 1.53%