آموزش های سایت

ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,307.75 5.53%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 61,425.46 4.61%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.373723 4.71%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.117331 6.26%
eos
EOS (EOS) $ 0.552285 4.22%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.548572 5.87%
solana
Solana (SOL) $ 126.13 6.23%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.56 4.10%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.17 6.29%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 13.08 3.70%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 9.12 9.34%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 22.25 5.05%
tezos
Tezos (XTZ) $ 0.758157 2.93%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 5.45 2.03%