آموزش های سایت

مطالب جدید

ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,997.08 1.70%
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 51,581.82 0.79%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.594263 1.66%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.086052 0.95%
eos
EOS (EOS) $ 0.806188 0.60%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 1.00 0.36%
solana
Solana (SOL) $ 103.48 2.09%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 7.82 3.32%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 7.88 2.83%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 18.44 2.07%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 11.16 4.48%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 26.10 1.86%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.12 1.86%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 3.65 9.46%